milan golob

contact
links
cv
home

sitemap
drawings
paintings 1 2 3 4 4 5 6 7 8
9 10 11
A B . . . . . . new
installations
projects
reviews

Jožef Petkovšek (1861-1898), 2004, olje na platnu, 25×37 cm (© Milan Golob)
Jožef Petkovšek (1861-1898)
2003-2004, oil/canvas, 25×37 cm
my friend

»

   

 


 

Jožef Petkovšek (1861-1898)

- Barbara Jaki; Janez Šubic, Jurij Šubic, Jožef Petkovšek (v publikaciji: Hodil po zemlji sem naši - uredila Alenka Klemenc. - Ljubljana: Založba ZRC, 2001.)

- Breda Kovič; - scenarist, Mirc Kragelj, - režiser, Jožef Petkovšek [Videoposnetek], RTV Ljubljana, 1984.

- France Golob; Iz pisem Jurija in Ivana Šubica o Jožefu Petkovšku, Loški razgledi, 1985.

- France Mesesnel; Jožef Petkovšek: slovenski slikar, Pri Akademski založbi, 1940.

- Jože Hudeček; Sara Volčič, Erika Žnidaršič, Franci Slak, Jožef Petkovšek [Videoposnetek]: Pismo, Narodna galerija Ljubljana, 2000.

- Karel Dobida; Jožef Petkovšek, slovenski slikar, Ljubljanski zvon, Letn. 61 (1941).

- Sergej Kapus; Dosje: Jožef Petkovšek, Doma, M'ars 3-4, 1995.

- Sergej Kapus; Podvojene slike: Jožef Petkovšek, Narodna galerija Ljubljana, 1999.

bibliographies

 
   
>
mx